זיק של תורה בקיבוץ זיקים

זיק של תורה בהרחבה בקיבוץ זיקים: מעמד מרומם בהכנסת ספר תורה לבית הכנסת הראשון הזמני בהרחבה בקיבוץ

במעמד מיוחד ומרגש הוכנס ספר תורה מהודר לבית הכנסת בהרחבה בקיבוץ "זיקים" בסמוך לגבול רצועת עזה, במעמד רבנים, אישי ציבור ובראשם האדמו"ר מקאליב שליט"א. את ספר התורה תרמו איש החסד ה"ה ר' יוסי כץ ורעיתו שיחי' ממושב 'חמד' שתרם את הספר תורה לזכר ולע"נ הוריו ובני משפחה ז"ל. בעצת הגאון רבי יצחק זילברשטיין שליט"א הוחלט להכניס את הס"ת לקיבוץ השומר הצעיר – בהרחבה ב"זיקים" שבדרום.

עם דמדומי חמה לאחר תפילת מנחה וערבית, תושבי ההרחבה בקיבוץ יחד עם אורחים שהגיעו במיוחד למעמד המרגש התאספו בחצר ביתם של משפ' אוחיון, שם התקיים מעמד כתיבת האותיות האחרונות בין הרבנים שכיבדו את המעמד ובנוכחותם הרבנים הגאונים: הרב שמואל אליהו רבה של צפת, הרב אהרון בן ציון קורנפלד רבה של מושב 'חמד', הרב יגאל בצלאל שפרן פרופסור לאתיקה רפואית ומומחה לרפואה והלכה ויו"ר מכון "מרחבים", הרב שמעון מנדלוביץ רב ודיין בק"ק קאליב ירושלים, הרב אהרון נשר מומחה בכשרות, הרב יעקב אביטן השר לשירותי הדת, ר' מאיר ירימי מנהל מחלקת דת, הרב יעקב צין והרב משה שטול נציגי האדמו"ר מויז'ניץ.

ר' מאיר ירימי מנהל מחלקת דת מטעם משרד הדתות סיפר כי ישב עם הרב שלמה רענן מייסד ארגון "איילת השחר" ונציגים מטעם ההרחבה בקיבוץ וחשבו על רעיון בהקמת בית כנסת ארעי "ראשון" בקיבוץ כמו קראוון נגרר ע"ג גלגלים וכדומה  שישרת את הציבור לבינתיים. כיום בית הכנסת שוכן בתוך אוהל ברחבה בקיבוץ. מאז הקמת בית כנסת וסדרי התפילות, התקשו בלהשיג ספר תורה, כך שמידי יום שישי יצא שליח לאשקלון להביא ס"ת של ידיד מבית הכנסת. בהפתעה מיוחדת ולרווחת כולם קיבלנו את הבשורה הטובה כשהגיע אדם יקר בשם ר' יוסי כץ ממושב "חמד" אשר בעין טובה ובלב רחב הציע את תרומתו לספר תורה עבור בני ההרחבה בקיבוץ שחוגגים אנו כולנו הערב.

האדמו"ר מקאליב נשא דברי ברכה קצרים לאחר כתיבת האותיות ועמד על ענין "ברכת הכהנים" וחשיבותה של ברכה יקרה זו שהכהן מברך מכל ליבו "באהבה", וע"י כך הברכה חלה על עם ישראל ובירך את ר' יוסי כץ ומשפ' ידיד בית קאליב שיזכו לשמחה ובריאות, ישועה ורחמים ובזכות ספר התורה יזכו לכל מילי דמיטב וסיים בקבלת עול מלכות שמים כשהקהל עמד על רגליו באמירת "שמע ישראל" לזכר הק' הי"ד.

עם סיום כתיבת האותיות בספר תורה, נשאו דברי ברכה הרבנים ובראשם האדמו"ר מקאליב ומשם יצאו יחד בתהלוכה בשירה ובריקודים לכבודה של תורה תחת חופת אפריון, כשרבים מבני תושבי המקום יוצאים מבתיהם ומצטרפים אף הם לשמחה הגדולה, כשמידי פעם ניגשים ומנשקים את ספר התורה ואחרים לא מוותרים ונושאים את ספר התורה על זרועם ומפזזים ורוקדים בהתלהבות רבה.

לאחר כברת דרך, הגיעו לרחבת בית הכנסת, שם הפתיע את הנוכחים הר' יוסי כץ והוציא טלית גדולה ישנה ופרסה מעל לראשי החוגגים וסיפר שזו טלית שהעניק לו האדמו"ר מקאליב זצוק"ל ששרד את השואה האיומה ועם טלית קדושה זו הספוגה בשרשרת חייו העניפה, אנו מכניסים את ספר התורה כאן בקיבוץ.

רבים נגשו לנשק את הטלית ומיד פתחו במעגלי שמחה כשכל המשתתפים בלי יוצא מן הכלל זכו לרקוד עם ספר התורה באופן אישי. לקראת הסיום והכנסת ספר התורה לארון הקודש, כובד הסבא ר' פנחס רוטשילד ממושב "נחלים" באמירת "לדוד מזמור" כנהוג כשהקהל חוזר אחריו פסוק בפסוק.

הרב אהרון נשר, התכבד לקרוא את הפסוקים האחרונים בספר התורה ובהגבהת ספר התורה כובד השר לשירותי הדת הרב יעקב אביטן שנתכבד לאחר מכן לשאת דברי ברכה קצרים לבודה של תורה.

הרבנים בירכו את משפחת כץ על תרומתם הנדיבה של ספר התורה וכן את תושבי ההרחבה בקיבוץ על הזכות הגדולה שנפלה בחלקם בערב קדוש זה, ובדבריהם עמדו על המצוה האחרונה החותמת בספר התורה "ועתה כתבו לכם את השירה". הזכירו את חיבור מעלת קדושת ספר התורה לעם ישראל אשר נבחר מכל העמים, ספר התורה הוא מאחד את עם ישראל ויביא על כולנו אהבה ואחוה שלום וריעות, זו העת להודות להקב"ה על אשר חוזרים אנו כמעט לשגרה מוחלטת בלי מסכות ובלי מחיצות, ויהי רצון שכל ברכות ספר התורה יחולו על תושבי ההרחבה ב"זיקים" ועל כל עם ישראל.

לקראת חצות לילה ננעל ערב קדוש ונשגב זה, מתוך תחושה עילאית וחיזוק על מעלת ערך וסגולת התורה הקדושה עם מעמד קידוש שם שמים בשמחה הגדולה שרבים מבני ההרחבה בקיבוץ, נטלו בה חלק בלתי נפרד עם שמחת התורה הק'.

צילום: א. מיכאלי

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.