ככלות השבעה:

המונים בעצרת מספד והתעוררות לזכרו של ר' דוד אזולאי ז"ל השר לשירותי הדת

עם כלות השבעה לפטירתו של שלוחא דרבנן, שנזדכך ביסורין קשים ומרים  הרב דוד אזולאי זצ"ל השר לשירותי הדת אשר עמד לחיזוק וביצור חומת הדת בארה"ק והרחבת גבולות הקדושה והטהרה  התקיים עצרת מספד והתעוררות בבית הכנסת המרכזי בקרית שמואל בחיפה במעמד רבני ערים, רבנים, ראשי ישיבות ואישי ציבור חשובים ובראשם הראש"ל הגרש"מ עמאר רבה של ירושלים.

במשך כל ימי השבעה בכל שעות היום עד שעות הלילה המאוחרות, אלפים רבים פקדו את בית משפחת אזולאי בחיפה על הכאב הגדול בחל שנותר עם פטירתו של השר לשירותי הדת שליח ציבור נאמן הרב דוד אזולאי זצ"ל.

בראש הבאים גדולי תורה, אדמור"ים, ראשי ישיבות רבני ערים, רבנים דיינים, ראש הממשלה, נשיא המדינה, שרים, חכי"ם, ראשי ערים, שופטים, בכירים במשק ובכלכלה אשר כולם דברו בשבחו והעלו על נס את דמותו הגדולה שהיתה לסמל ולדוגמא, כאיש ציבור אשר שירת בנאמנות את שולחיו, ועמד בפרץ ולא היה חת מלומר את דברו כשהיה צריך להגן על התורה ולומדיה.

לאחר תפילת מנחה בבית הכנסת, נשאו דברי הספד והתעוררות הרבנים הגאונים: הרב יוסף ישר רבה של עכו, מחותנו, הרב דניאל יגודיוב, הרב אברהם צבי מרגלית רבה של כרמיאל, הרב אברהם יוסף לייזרזון מנכ"ל החינוך העצמאי, הרב יצחק לוי הרב של נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית, הרב הכרמי רב בית הכנסת המרכזי, הגאון רבי משה מאיה חבר מועצת חכמי התורה ורב שכונת יד אליהו ת"א.

הרבנים ציינו את מאבקיו על שמירה וביצור היהדות במשך שנים העלו על נס את תרומתו הגדולה בשדה החינוך אשר שימש כמורה ומנהל בית הספר במשך שנים רבות וזכה להעמיד תלמידים בדרך התורה והיראה שעד היום זוכרים לו זאת.

את חתימת ההספדים קודם תפילת ערבית חתם בנו ח"כ הרב ינון אזולאי שבדבריו הודה לכל האלפים שטרחו והגיעו לנחם ולחזק את המשפחה וסיפרו עובדות מרתקות שלא ידענו עליהם. כן הודה על כל התפילות שהתפללו לרפואת האבא ואמר שתפילות אלו לא הלכו ריקם.

בתחילת דבריו דיבר על דרגות באמונה והזכיר את מעלת האמונה שהיתה לאביו עד יומו האחרון, אמונה תמימה עם הקושי הגדול שהיה לו בכל מערכת חייו המסועפת. אנשי אמונה אבדו.

סיפר עובדות נדירות על מעשי החסד שעשה בחייו ובגדולת של בין אדם לחבירו. כשהיה חוזר מהטיפולים הקשים מבית חולים כשכולו היה מוטש, נגשנו לשאול את אבא אולי אפשר להציע לך משהו, הוא לא רצה שנטרח אבל ביקש שנשיר יחד איתו "הטוב כי לא כלו רחמיך"!

היה אוהב ומכבד תלמידי חכמים והיה מתבטל מולם, תמיד אמר גדולי התורה הם המנהיגים הם מחזיקי שרשרת הדורות בעם ישראל.

אבא ז"ל אמר לי, תזכור תמיד לנגד עיניך את דברי דוד המלך בתהילים: "לא גבה לבי ולא רמו עיני ולא הלכתי בגדלות ובנפלאות ממני" , אבא, השארת לי בעשיה הציבורית נעליים גדולות מאוד אבל בע"ה נעשה הכל להישאר עם הנעליים הללו להיות עם אוזן קשבת לכל פונה נעשה השתדלות כפי שתמיד אמרת בשביל אותו יהודי מסכן, אתם יהיה לכם סייעתא דשמיא. ברגעים האחרונים, אבא ז"ל אמר תהיו מאוחדים אהב את השיר אדרבה תפילתו של בעל הנועם אלימלך זיע"א זה מה שחיבר אותו למציאות החיים חסד שלום ואחדות.

ונשמח כולנו בביאת גאל צדק במהרה בימינו ושיהיה מליץ טוב עלינו ועל כל עם ישראל. תודה רבה.

לאחר תפילת ערבית התקיימה סעודה באוהל ענק ברחבת בית הכנסת, שם נשא דברים מרן הראש"ל הגאון רבי שלמה משה עמאר במשך שעה ארוכה. בדבריו סיפר כי בחוליו הראשון לפני כ-13 שנה סיפר לו על כך ולו סיפר למרן זצוק"ל, כששמעתי פרצתי יחד איתו בבכי ועודדתי אותו וכשנפגשתי עם מרן סיפרתי לו על כך, מרן זצוק"ל מיד פרץ בבכי ואמר שלא סיפר לו והתפלל והעתיר בעדו. מרן מאוד אהב והעריך אותו ביושר בנאמנות ובתמימות שלו.

עמד כחומה בצורה ונלחם לגדור פרצות בעם ישראל ובפרט בנושא "קדושת הכותל המערבי" שלא חת אפילו מראש הממשלה ונשא נאום חוצב להבות מלב יהודי טהור.

לאחר אמירת הקדיש, הגרש"מ עמאר אמר את ההשכבה כשהקהל עמד על רגליו. משם המשיך הראש"ל הגר"ש עמאר לבית המשפחה שם ניחם ועודד את בני המשפחה וענה לשאלות בהלכה של בני המשפחה במשך כשעה ארוכה.

 

 

 

 

 

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.