הצג קטגוריות

פרשת שבוע

משל לשולחן שבת למה זכה פנחס לכזה פרס ומשה רבנו לא זכה? – פרשת פנחס

פרשת פנחס הרב ישראל דרעי שליט"א "הנני נותן לו את בריתי שלום" משל לשולחן שבת למה זכה פנחס לכזה פרס ומשה רבנו לא זכה? צפיה מהנה: https://www.youtube.com/watch?v=ORRgeaRbeAk&feature=youtu.be הרב ישראל דרעי שליט"א פרשת פנחס
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת פנחס

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על פינחס בן אלעזר, שהכה את זמרי בן סלוא, שהיה נשיא שבט שמעון, ואת כזבי בת צור, בתו של מלך מדיין, שחטאו יחד, ובזכותו נעצרה המגיפה בה מתו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל, לאחר המגיפה ה' מצווה את משה רבנו
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בלק

פרשת שבוע מהרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "*ויאמר בלעם לאתון, כי התעללת בי, לו יש חרב בידי כי עתה הרגתיך".*בקשה נפוצה למדי קיימת בקרב אנשים הרחוקים מן התורה והמצוות. ותמיד הם אומרים, אם יש ה' בעולם, אז שיעשה לנו נסים ונפלאות כאשר
קרא עוד...

את הסיפור הזה תרצו לספר בשולחן שבת – פרשת בלק

הרב ישראל דרעי שליט"א* מספר סיפור לשולחן שבת איך הצליח בלעם הרשע לגרום לכך שמתו בישראל רבים? הקב"ה נותן לנו כלים מיוחדים ואנחנו לא יודעים להשתמש איתם משל נפלא מרבנו יוסף חיים הבן איש חי זצוק"ל למה המלך שמח?ולמה היה עצוב אותו כפרי? צפו:
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת חוקת

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על הגזירה הקשה שנגזרה על משה רבינו שלא להיכנס לארץ, ראשיתו של דבר, כשבני  ישראל הגיעו לקדש, ושם מתה מרים ונקברה שם, העם היה צמא למים, אך לא היה שם  מים והעם החל  לריב עם משה ואהרון, וכלשון הפסוק,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת קורח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על קורח, דתן ואבירם, ואון בן פלת, שעמדו יחד, עם מאתיים וחמשים איש נשיאי עדה, קריאי מועד אנשי שם, שנקהלו על משה ואהרן בקריאה: "כל העדה כולם קדושים! ומדוע תתנשאו על קהל ה?". משה נבהל ונופל על פניו, דתן
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת שלח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בסוף הפרשה, אנו קוראים על מצוות ציצית, וכך נאמר: "דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדרתם, ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת, והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות ה', ועשיתם
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בהעלותך

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשתינו נזכר דין "פסח שני", שאדם אשר מסיבה כל שהיא לא יכול היה לקיים את מצות קרבן פסח במועדו, נתנה לו התורה אפשרות לקיים את מצות הפסח, בתאריך מאוחר יותר. וכך נאמר בפרשה: "ויהיו אנשים אשר היו טמאים לנפש אדם
קרא עוד...

קול הפרשה – חג השבועות

חג השבועות - הנחלת התורה מתוך אהבה מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א לפני שנתן ה' יתברך את התורה לעמו ישראל, נאמר בתורה (שמות יט, ב), "ויסעו מרפידים, ויבאו מדבר סיני, ויחנו במדבר, ויחן שם ישראל נגד ההר". ופירשו רבותינו במכילתא,
קרא עוד...