עיריה
הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת תולדות

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא על רצונו של יצחק אבינו לברך את עשו, אך יעקב בסיוע אמו רבקה מצליח לקבל את הברכות במקום עשו, כשהוא לובש את בגדי עשו החמודות, ושם על ידיו ועל צווארו את עורות גדיי העיזים, עד כדי כך, שיצחק מתלבט ואומר:
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת חיי שרה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא: "*ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה*", והשאלה נשאלת מדוע חזרה התורה ואמרה בסוף הפסוק "שני חיי שרה" לאחר שזה נאמר כבר בתחילת הפסוק? דומה שרש"י ז"ל הרגיש בשאלה זו ולכן פירש שם
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת וירא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת אנו קוראים בפרשה על אברהם אבינו, כשהוא יושב בפתח האוהל לאחר מילתו ומצפה לאורחים, הקב"ה מתוך אהבתו לאברהם הוציא חמה מנרתיקה כדי שיוכל לנוח, אך אברהם יושב בפתח האהל כחום היום וחיכה לאורחים, והנה שלשה אנשים
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת לך לך

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם: "לך לך מארצך ממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך".  אברהם אבינו אינו צעיר, אלא בן שבעים וחמש שנים הוא יוצא אל הבלתי נודע, ואינו לבדו, אלא מצטרפים אליו שרי
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בראשית

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה, "ויאמר אלהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו וכו' ".אמרו בזהר הקדוש בפרשת שמיני (דף לה:), אמר הקדוש ברוך הוא לתורה, רוצה אני לברוא את האדם. אמרה לפניו, אדם הזה עתיד לחטוא לפניך, ואם לא תאירך אפך עליו איך
קרא עוד...

שמיני עצרת – חג שמחת תורה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א הנה אנו עומדים בחג בסוכות, שהוא החג היחידי שנאמר אודותיו "ושמחת בחגך והיית אך שמח", ולקראתינו עומד יום חג שמחת תורה, שהוא היום השמיני של חג הסוכות, והוא חג בפני עצמו. עם ישראל בכל קהלות הקודש נהגו לשמוח ביום
קרא עוד...

חג סוכות – ושמחת בחגך

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א במצווה מיוחדת נצטוינו בחג הסוכות, הלא היא מצוות השמחה, וכפי שנאמר בתורה, "וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים". (ויקרא כ"ג מ'). וכן נאמר עוד: "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ, אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ
קרא עוד...

קול הפרשה – שבת שובה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א פרשיות אלו שמסיימות את ספר דברים, הם פרשיות של תוכחה לעם ישראל ממשה רבינו עליו השלום, לשמור את מצוות ה' ואת תורתו, ושלא תשתכח התורה חס ושלום מישראל. ומשה רבינו אינו חוסך את שבט לשונו מעם ישראל, ואומר להם "הן
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת כי תבא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשתינו נצטוינו במצות הבכורים (הפירות הראשונים. בכורים לשון בכורה, כמו שהבן הראשון נקרא בכור), שהיה מביא כל אדם מיבולו בזמן שהיה בית המקדש קיים, וכמו שנאמר "ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה'
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת כי תצא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בימים אלה אנו מצויים בעיצומו של חודש אלול, הוא חודש הרחמים והסליחות, חודש של חשבון נפש, תשובה ומעשים טובים. בפרשת השבוע נקרא: "כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו ה' אלוקך בידך ושבית שביו". ודרשו רבותינו,
קרא עוד...