הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת וישב

פרשת השבוע - פרשת וישב - לקראת חג החנוכה / מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען". אמרו רבותינו, ביקש יעקב לישב בשלוה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אמר הקדוש ברוך הוא, לא דיין (לא די להם) לצדיקים מה
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת וישלח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "ויקם בלילה ההוא ויקח את שתי נשיו ואת שתי שפחותיו ואת אחד עשר ילדיו ויעבור את מעבר יבק". רבותינו במדרש שאלו על מה שנאמר "ואת אחד עשר ילדיו", והרי עוד בת היתה לו ליעקב, דינה שמה, והיכן היא דינה?,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת ויצא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא על יעקב אבינו שיצא מבאר שבע והלך לחרן לפי ציויים של אביו ואמו. בדרכו הוא ישן על אבני המקום, והנה הוא חולם חלום, סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, ומלאכי אלקים עולים ויורדים בו, והנה ה' ניצב עליו,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת תולדות

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא על רצונו של יצחק אבינו לברך את עשו, אך יעקב בסיוע אמו רבקה מצליח לקבל את הברכות במקום עשו, כשהוא לובש את בגדי עשו החמודות, ושם על ידיו ועל צווארו את עורות גדיי העיזים, עד כדי כך, שיצחק מתלבט ואומר:
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת חיי שרה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא: "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה", והשאלה נשאלת מדוע חזרה התורה ואמרה בסוף הפסוק "שני חיי שרה" לאחר שזה נאמר כבר בתחילת הפסוק? דומה שרש"י ז"ל הרגיש בשאלה זו ולכן פירש
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת וירא

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על מעשה עקידת יצחק, שהקדוש ברוך הוא אמר לאברהם "קח נא את בנך את יחידך אשר אהבת את יצחק, והעלהו שם לעולה על אחד ההרים אשר אומר אליך". ואכן, אברהם משכים בבוקר, ומגיע להר המוריה, שם הוא עוקד את יצחק,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת לך לך

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת אנו קוראים על הציווי של הקב"ה לאברם לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך והקב"ה מבטיח לו ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך והיה ברכה ואברכה מברכיך ומקללך אאור ונברכו בך כל משפחות
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת נח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א לע״נ מורינו ורבינו עטרת ראשינו , שר התורה הרה״ג רבי עובדיה יוסף זצוק״ל השבת נקרא: "אלה תולדות נח, נח איש צדיק תמים היה בדורותיו, את האלהים התהלך נוח". רש"י הקדוש, מביא את דברי הגמרא במסכת סנהדרין (דף
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בראשית

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "אֵלֶּה תוֹלְדוֹת הַשָּׁמַיִם וְהָאָרֶץ בְּהִבָּרְאָם בְּיוֹם עֲשׂוֹת ה' אֱלֹהִים אֶרֶץ וְשָׁמָיִם". ידוע, שבכל מקום שמוזכר שם ה' (לא אלוקים, אלא ה', באותיות יו"ד, וה"י, ווא"ו וה"י), הכוונה היא
קרא עוד...

חג סוכות – ושמחת בחגך

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א במצווה מיוחדת נצטוינו בחג הסוכות, הלא היא מצוות השמחה, וכפי שנאמר בתורה, "וּשְׂמַחְתֶּם לִפְנֵי ה' אֱלֹהֵיכֶם שִׁבְעַת יָמִים". (ויקרא כ"ג מ'). וכן נאמר עוד: "וְשָׂמַחְתָּ בְּחַגֶּךָ, אַתָּה וּבִנְךָ וּבִתֶּךָ
קרא עוד...