הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת ראה

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא אודות מצות הצדקה, וכפי שנאמר (דברים טו ז) "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר ה׳ אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך ולא תקפץ את ידך מאחיך האביון וכו׳, פתוח תפתח את ידך לאחיך" הרי שכל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת עקב

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א מוקדש לע"נ סבתי האישה הצדקת אסתר בת תמו ז"ל למשפ' לסרי השבת נקרא: "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אותם, ושמר ה' אלוהיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך ונתנה לך". דהיינו, התורה
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת ואתחנן

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על תחנוניו של משה רבנו לקדוש ברוך הוא שייתן לו להיכנס לארץ ישראל, משה מתפלל ומבקש "אעברה נא ואראה את הארץ הטובה אשר בעבר הירדן ההר הטוב הזה והלבנון". במדרש רבה (דברים פרשה י"א) נאמר, כשנגזר על משה
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת דברים

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נתחיל לקרוא בחומש דברים: "אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן, במדבר, בערבה, מול סוף, בין פארן ובין תופל, ולבן, וחצרות, ודי זהב". רש"י על פסוק זה, מרגיש בשאלה, מה פשר הזכרת כל המקומות הללו מבלי
קרא עוד...

קול הפרשה – מטות מסעי

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בימים אלו של בין המיצרים, אנו קוראים בהפטרה את התוכחות של הנביא ירמיה. אנו קוראים בירמיה (פרק ב פסוק יא): "הַהֵימִיר גּוֹי אֱלֹהִים וְהֵמָּה לֹא אֱלֹהִים? וְעַמִּי הֵמִיר כְּבוֹדוֹ בְּלוֹא יוֹעִיל". המגיד
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת פנחס

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על פינחס בן אלעזר, שהכה את זמרי בן סלוא, שהיה נשיא שבט שמעון, ואת כזבי בת צור, בתו של מלך מדיין, שחטאו יחד, ובזכותו נעצרה המגיפה בה מתו עשרים וארבעה אלף מבני ישראל, לאחר המגיפה ה' מצווה את משה רבנו
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בלק

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת נקרא על הבאתו של בלעם על ידי בלק מלך מואב לקלל את ישראל, וכדברי הפסוק: "לכה נא ארה (תקלל) לי את העם הזה, כי עצום הוא ממני, אולי אוכל נכה בו ואגרשנו מן הארץ, כי ידעתי, את אשר תברך מבורך, ואשר תאור יואר".
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת קורח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א פרשת השבוע - פרשת קרח - מחלוקת שאינה לשם שמים. בפרשתינו מסופר על ענין המחלוקת שעשו קורח ועדתו כנגד משה רבינו עליו השלום, ואת סופו של קורח, וכמו שנאמר: "ודתן ואבירם יצאו נצבים פתח אהליהם ונשיהם ובניהם
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת שלח

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א פרשתינו עוסקת בשליחת המרגלים, שהלכו לראות את ארץ ישראל, ולאחר מכן שבו למדבר, והביאו את דיבת הארץ רעה. תורתינו מספרת, כי בעקבות מעשה המרגלים נגזר על עם ישראל עונש גדול, שישארו במדבר במשך ארבעים שנה, וכל הדור
קרא עוד...