הצג קטגוריות

פרשת שבוע

קול הפרשה – פרשת בחוקותי

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשת בחוקותי: "אִם בְּחֻקֹּתַי תֵּלֵכוּ וְאֶת מִצְו‍ֹתַי תִּשְׁמְרוּ וַעֲשִׂיתֶם אֹתָם, וְנָתַתִּי גִשְׁמֵיכֶם בְּעִתָּם וְנָתְנָה הָאָרֶץ יְבוּלָהּ וְעֵץ הַשָּׂדֶה יִתֵּן פִּרְיוֹ". רש"י מפרש, "אם
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת בהר

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א בפרשתינו נצטוינו במצות השמיטה, שכל שבע שנים, צריך החקלאי לעזוב את שדהו למשך שנה אחת. נאמר בפרשה, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואתינו, וצויתי את ברכתי לכם בשנה הששית, ועשת את התבואה
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת אמור

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א לע״נ הנרצחים הי״ד ולרפואת הפצועים ממעשה הטרור של אויבנו אמש , השבת, נקרא על ציווי הכוהנים שלא להיטמא למת (כלומר, אסור לכהן לגעת במת, או לשהות בחדר אחד עם מת, שהרי טומאת המת שורה שם), כי אם לשבעה קרובים,
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת קדושים

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א השבת, נקרא את הציווי של ה' לישראל: "קדושים תהיו כי קדוש אני ה' אלוהיכם". דהיינו, עם ישראל מצווה לקיים את כל המצוות של התורה, ועל ידי כך להתקדש, כמו שאנו אומרים בברכות "אשר קדשנו במצוותיו", שעל ידי כל מצוה שאדם
קרא עוד...

שביעי של פסח – מאת הרב שמעון לוגסי

כשיצאו בני ישראל ממצרים, והמצרים רדפו אחריהם, והים היה לפניהם, נעשה להם הנס הגדול והידוע בתולדות אומתינו, קריעת ים סוף. ומאורע זה היה ביום שביעי של פסח. והוא החשוב ביותר מבחינת הנסים והנפלאות שעשה ה' יתברך לעמינו בזמן יציאתם ממצרים. וידוע,
קרא עוד...

חג הפסח – חג המצות

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א חג הפסח בפתח, ואנו תקווה כי נזכה שעוד השנה יבנה בית מקדשנו ונזכה להקריב קרבן הפסח וקרבן חגיגה בשמחה ובטוב לבב. דיני קרבן פסח מרובים הם, ופירש רבינו הגדול הרמב"ם בהלכות קרבן פסח, אולם כמה ממצוות הקרבן
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת מצורע

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "כי תבאו אל ארץ כנען אשר אני נותן לכם לאחזה, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם". ומצות צרעת הבתים היא אחת המצוות אשר איננה נוהגת בזמנינו, לפי שחסר לנו בית המקדש, ואי אפשר להקריב קורבנות, וגם אין לנו
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת תזריע

מאת: הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה: "והצרוע אשר נגע בו נגע צרעת, בגדיו יהיו פרומים, וראשו יהיה פרוע, ועל שפם יעטה, וטמא טמא יקרא". רבותינו מבארים, כי נגע הצרעת היה בא לאדם בעון לשון הרע וגסות הרוח. והכוונה בזה, שאם אדם ראה אצל
קרא עוד...

קול הפרשה – פרשת שמיני

מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א נאמר בפרשה אודות היום שבו הוקם המשכן, "ויהי ביום השמיני וכו' ויאמר אל אהרן קח לך עגל בן בקר לחטאת וכו' ותצא אש מלפני ה' ותאכל על המזבח את העולה" וכו'. אמרו רבותינו במדרש על אותו "היום השמיני", אותו
קרא עוד...

קול הפורים והפרשה

פרשת צו – התלהבות בעבודת ה' - חג הפורים / מאת הרב שמעון לוגסי שליט"א כתוב בפרשה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה". בתלמוד ירושלמי דרשו רבותינו: "אש תמיד - אפילו בשבת אפילו בטומאה" (ירושלמי יומא). כלומר, האש דלקה על המזבח אפילו ביום
קרא עוד...