אור התורה: שש שנים להגר"ש כהן זצ"ל ראש הישיבה לצעירים "תורה אור"

ציבור רחב ובמעמד ראשי ישיבות, רבנים חשובים השתתפו בעצרת חיזוק והתעוררות במלאת שש שנים להסתלקותו של הגאון הגדול רבי שמעון כהן זצ"ל ראש הישיבה לצעירים "תורה אור", רו"מ "תהילה לדוד" ורב שכונה רובע א' ממקימי עולה של תורה הראשונים באשדוד.

לאחר תפילת מנחה פתח את העצרת הרב עובדיה דהן ראש המועצה הדתית שבדבריו הזכיר את מידותיו הגדולות של הרב זצ"ל כלפי תלמידיו בהארת הפנים המיוחדת שהיתה לו והביא לכך ראיות מפרשת השבוע. הזכיר את מסירותו ופעולותיו הברוכות של הרב זצ"ל בהקמת התלמוד תורה שהציל את ילדי ישראל שיתחנכו בדרך התורה וכך זכה להעמיד תלמידים הרבה אשר ממשיכים הלאה בישיבה הקטנה לתפארה "תורה אור".

הגר"מ אבוחצירא, ראש רשת הכוללים ע"ש הבבא סאלי, הזכיר שהרב זכה להקים עולה של תורה ולא רק באשדוד, יש לו תלמידים שכיום הם עצמם מתעלים בתורה ומפיצים תורה ברחבי הארץ. כולו היה למען ה' יתברך. ההתאספות שלנו כאן היא כדי ללמוד מדרכיו והנהגותיו, איך מגיעים לדרגה כזו של מסירות בעבודת ה' יתברך כפי שנהג עד יומו האחרון שקידש שם שמים וזיכה את הרבים.

עוד נשאו דברים תלמידו הגר"מ אבוחצירא רו"מ "תורה לשמה" ורבה של רובע הסיטי, בנו הגר"י כהן ר"י "תורה אור", תלמידו הגר"ש שטרית רו"מ "אוצרות הגדולים", בנו הגר"א כהן רו"מ "תהילה לדוד", מחותנו הגר"א כהן רב שכ' מרכז ת"א, הרה"ג ר' שלמה פרץ רו"מ "הדרת יוסף", חתנו הרה"ג ר' אברהם דרעי.

הרבנים עמדו בדבריהם, שמסירותו לתורה לא ידעה גבול, הרב זצ"ל דאג גם למשפחות רחוקים לקרבם ולהכניסם תחת כנפי השכינה. בדרכו הסוגה בשושנים ידע לקרב גדולים וקטנים כאחד, כל מהותו היה רק לכבוד הקב"ה ולעם ישראל ולקדש את עם ישראל, הם אלו היו שאיפותיו, מתוך עמל אדיר יום יום בדרך של עליה.

במשך שנים רבות זכה להחדיר בציבור הותיק באשדוד את הדרך והאמונה שהיתה עוד ממרוקו, את האהבה לתורה ולתלמידי חכמים וזו היתה מטרתו בהקמת המוסדות.

הרב זצ"ל היה מרביץ תורה מהראשונים כאן בעיר ועד יומו האחרון עוד בהיותו בחור צעיר לימים, וב"ה בניו שיחי' ממשיכים את הדרך שהתווה להם בהפצת התורה ובהמשך קיומם של מוסדות התורה לתפארת. אשרי בניו היקרים שממשיכים בדרכו להעמיד עולה של תורה במפעליו הכבירים שהקים וזה נחת גדולה להקב"ה ולאביהם הרב זצ"ל.

נכדו הבה"ח יעקב כהן נ"י מבחירי ישיבת "אורחות התלמוד" ערך סיום מסכת "מגילה" לע"נ ואחריו ערכו עוד סיומי מסכת. באמירת הקדיש כובד בנו הרב אבשלום כהן רו"מ "תהילה לדוד".

בסיום דרשות הרבנים, הציבור עמד על רגליו ותלמידו הגר"מ אבוחצירא רו"מ "תורה לשמה" ערך את תפילת האשכבה לזכרו של הרב זצ"ל.                                   

למחרת בבוקר עלו קהל רב להתפלל על קברו בבית העלמין באשדוד, לאחר קריאת התהילים והמשניות עם תלמידי הישיבה לצעירים "תורה אור" וציבור רחב, נשא דברי תורה וחיזוק הרה"ג ר' מאיר אבוחצירא רו"מ 'תורה לשמה'.

בשבת קודש 'ויגש' התקיים שבת בקשות מרכזית בבית הכנסת "תהילה לדוד" בהשתתפות קהל רב יחד עם הפייטן הדגול ר' משה לוק ולמחרת בתפילת שחרית נשאו דברי תורה לכבוד הרב זצ"ל מפי בנו רב בית הכנסת הרב אברהם אלירם כהן רו"כ "דעת שמעון".

צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.