בנפש מרה: הספדו של הגה"צ דוד חנניה פינטו על שר התורה

אילילה ואבכה בנפש מרה:

מספד מר מרכזי בבית המדרש "אורות חיים ומשה" במעמד האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א נשיא ממלכת התורה "אורות חיים ומשה"

בכל תפוצות ישראל מקיימים עצרות מספד והתעוררות על סילוקו של רבן של כל בני הגולה, נזר השקדנים מרן רבי חיים קניבסקי זצוק"ל לקונן ולבכות על האבדה הגדולה לדור כולו בהסתלקותו. בעירנו התקיים מספד מר מרכזי בהיכל בית המדרש "אורות חיים ומשה" בקרית באר משה רובע ג'.

את העצרת הנחה הרה"ג ר' יגאל איטח מרבני בית המדרש שתיאר את גודל האבדה וסיפר שעירנו זכתה פעמים רבות שהגיע לשמחות כאן בעיר ושימש כסנדק בברית מילה ורבים אז זכו לנצל את העת כדי לקבל ממנו עצה, תושיה וברכה.

הרה"ג ר' אשר וינד דיין ומו"צ ק"ק "קול חיים" ברעננה שזכה להיות מקורב למרן זצוק"ל הביא בדברי ההספד הנהגות וסיפורים מתוך הבית אשר זכה במשך שנים רבות להיות עד להם.

את המשא המרכזי נשא האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו נשיא ממלכת התורה "אורות חיים ומשה" כשתיאר שבהסתלקותו נותר חלל גדול בעולם כולו, רבי חיים היה סמל התורה בעצמיותה ולא סתם נסתלק ביום שושן פורים שביום זה נאמר בגמרא שעם ישראל קיבלו התורה מרצון, בעצם נסתלק ביום קבלת התורה שזה היה משוש ליבו כל ימי חייו.

התמדתו בתורה היתה ידועה לשם דבר, כל מי שהיה נכנס לחדר הקדוש, תמיד היה נראה לעינים את אותו מראה ללא כל שינוי עשרות שנים, רבי חיים יושב ליד הסטנדר או השולחן וספר פתוח לפניו, היה ממעט לדבר שיחת חולין. פעם שנכנסתי אצלו שוחחתי איתו ארוכות בשאלה חשובה עם הרבה פרטים, ציפיתי שישאל אותי ויענה לי בהרחבה, אבל להפתעתי ענה כדרכו ב-"כן ולא", היה חוסך וחושב על כל מילה לפני שהיה מוציא מפיו וכמה עלינו ללמוד מכך להתחזק בענין הדיבור שבכל רגע שאדם חוסם את פיו, זוכה לאור הגנוז כמובא בשם הגר"א.

היה גדול במידות מופלאות ובזהירות בבין אדם לחבירו, זכורני לפני כ-25 שנה היגעתי לביקור בארץ ונכנסתי אצלו כדי לקנות הספרים שחיבר והצעתי לשלם לו סכום גדול על כך פי מכה ממחירם, אבל לא הסכים לקבל רק את המחיר שלהם, אחר כך שלחתי שליח שאני רוצה להשתתף בהוצאות ההדפסה של הספרים ושלחתי לו צ'יק בסכום גדול מאוד, משקיבל את הציק לא הבין היכן המעות… והתברר שפשוט לא ידע מה זה צ'יק… לאחר שפרטו את הצ'יק והביאו לו את הסכום, התפעל איך סכום גדול של כסף נמצא בצ'יק.

ידוע לכל כי היה מתנגד שגברים יענדו שעון על היד, עלה לי במחשבתי שהטעם לכך מפני שמטרת השעון היא להגביל את הזמן, אבל מי שעוסק בתורה, צריך לדעת שתורה זה יומם ולילה ולא משנה קיץ או חורף או בין הזמנים, תמיד צריך לעסוק בתורה.

ציטט מתוך ספרו "אורחות יושר" דברי מוסר, שכתב הרב זצוק"ל במעלת לימוד ושיקדת התורה וצירף לכך שורה ארוכה של מקורות מדברי חז"ל, מהראשונים ומהאחרונים.

לסיום אמר שאנו בתקופה קשה מאוד, יש מלחמות ואסונות קשים כאן ובעולם כולו והביא בשם אביו הרמ"א פינטו זצ"ל ששמע שאמר לפני כחמישים שנה, ברגע שמדברים על מלחמה גרעינית צריך לדעת שזה זמן של גאולה ממש ואנו שומעים במלחמה בין רוסיה לאוקראינה שכבר מדברים על כך, עליתי להתפלל על ציונו של מו"ר אבי זצ"ל ואמרתי, תשמור עלינו תתפלל עלינו ויהי רצון שהקב"ה יאמר די לצרותינו, ויעמוד מליץ טוב לצדקנו. רבינו זצוק"ל הלך לכפר על הדור ואותנו השאיר לאנחות, לכן זה הזמן שכולנו צריכים לקחת משהו ממנו ולהתחזק בלימוד התורה ובמידות טובות ונזכה לגאולה השלמה במהרה.

צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.