הרה"ר הגה"צ רבי חיים פינטו באיגרת חיזוק לימים הנוראים

המגפה הקשה משתוללת ומפילה חללים רבים # התשובה לכך לאחוז בדרכי התשובה בלימוד התורה ובדקדוק קיום המצוות # עיקר עבודתנו בימים קדושים אלה – לשרש את המדות הרעות

עקב המצב בו נמצאים שלא ניתן להתאסף יחד בעקבות העליה בתחלואה והגזרה של הסגר, הרב הראשי הגה"צ רבי חיים פינטו כתב איגרת חיזוק ועידוד לקראת ראש השנה וזאת מפני שאינו יכול לשאת דברים בפני קהל רב בימים אלו. האיגרת חולקה בימים אלו בכל בתי הכנסת בעיר ובעוד ערים אחרות אשר בקשו גם להתחזק מהדברים הנפלאים.

באיגרת פותח הגר"ח פינטו: אם בכל שנה, בימים אלה, לבבנו מצפה לקראת השנה החדשה שתחול עלינו עם ברכותיה, ותחליף את השנה הקודמת על חסרונותיה, הרי שבשנה הזו אנו מצפים לכך שבעתיים, המגיפה הקשה המשתוללת בקרבנו, לא רק שהפילה חללים רבים, ועוד אלפים למשכב וחולי קשה, אלא גם שיבשה את כל מערכות חיינו, ושינתה מוסדות תבל. כל מי שעינו רואה ולבבו מבין, משכיל ויודע כי מאת האלקים היתה זאת, ובא ללמדנו כי "יש אלקים שופטים בארץ". בפרט בדור הזה, כאשר גאוות יושבי תבל הרקיעה שחקים, והגיעה לחלל, באומרם: הכל ביכולתינו! עולמנו בידינו, ואנו הקובעים בו. על כן ירד רבונו של עולם לעולמו, נטל אחת מבריותיו, שאיננה נראית ומורגשת כלל וכלל, אין לה קיום כמעט, ודוקא בה ערער את כל המגדל שבנתה האנושות, בתקופה קצרה הוכיח לכל כי אפס אזלת יד, ואין בכח האדם לעמוד מול רצונו, ואבדה תקוה ובינה מבני אנוש, כי אין איש יודע עד מתי יתהלך הדבר הרע הזה בינינו, כמה יחלו וכמה ימותו, כמה יתרוששו, וכמה דעתם תטרף עליהם מפחד ואימה.

על כן זה הזמן הנכון ואולי האחרון לאחוז בדרכי התשובה, להתעורר, לפקוח עינים עיורות, ולנער את הלבבות מתרדמתם, לחדש את האמונה, להעיר את האהבה, לבוא אל עבודת האלקים, לאהבתו וליראתו, לדעת כי אנו עם סגולתו, ובנו בחר לגלות מלכותו, בהיותנו נציגי המלך, הממליכים אותו בכל תחומי החיים בשמירת מצוותיו בדקדוק, בלימוד התורה והעסק בה בעמל ויגיעה, בהקפדה על הלכות בין אדם לחבירו, ובעבודת התפילה שהיא עמוד העולם בזמן הזה, בו בעוונות הרבים אין לנו בית המקדש.

והביא בשם אביו הרה"ק רבי משה אהרון פינטו זצ"ל כי המדות הרעות הן שורש כל הרע, ומי שדבק ברע, אע"פ שיודע שהוא רע, בכל אופן ישתדל בכל כוחו להראות שדרכו צודקת, ויהפך את הרע לטוב, והכל משום מדותיו הרעות.

וזו היא עיקר עבודתנו בימים קדושים אלה, לשרש את המדות הרעות, לעקור את צרות העין, את הקנאה, את הגאוה, ומתוך כך נוכל לבוא לעשות טוב, להידבק במדות טובות להרבות שלום טובה וברכה, ומתוך כך תשרה האחדות והאהבה בין הבריות, ויתגדל שם שמים בפי הבריות, כי בימים אלה המסוגלים לתשובה לסליחה וכפרה, עלינו להרבות כבוד שמו תחת כל השמים, היפך ממה שגרמנו בעת שחטאנו. לכן מתמקדות תפילות היום בהמלכת הקב"ה על עולמו, והרבות כבודו על שוכני תבל. לא בבקשת סליחה ומחילה, אלא בהרמת קרן מלכותו יתברך, כי זהו שורש התשובה.

את האיגרת מסיים הגר"ח פינטו: ולואי ונזכה לחזור בתשובה שלימה לפניו, להתחזק בעבודתו ויראתו, להרבות אהבה ואחוה ורעות בין אחינו בני ישראל, ולהיות דבקים בעבודתו יתברך, ומתוך כך נזכה לשנה טובה ומתוקה, שנה בה נצא מאפילה לאורה, ויסיר מעלינו חרון אפו ומגיפה מעל עמו, נכתב ונחתם לחיים טובים וארוכים, בבריאות וצלילות הדעת, ונזכה בה לגאולה השלימה במהרה בימינו אמן.

צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.