למעלה מאלף איש פקדו את מוסדות החיד"א באשדוד

המונים גדשו את מוסדות החיד"א באשדוד ב "בר בי רב דחד יומא" שהתקיים ביום העצמאות במעמד גדולי תורה

למעלה מאלף איש פקדו את מוסדות החיד"א באשדוד ב"בר בי רב דחד יומא" שנוסד ע"י האדמו"ר מקאליב זצוק"ל ביום העצמאות, יום אשר בו אנשי עמל בטלים ממלאכתם באופן רשמי, החליטו להעביר את היום בהיכלי בתי הכנסת ובתי המדרש ולהעדיף להשתתף בשיעורי תורה והרצאות החל משעות הבוקר עד שעות הערב מפי רבנים, מרצים וגדולי תורה חשובים בכל רחבי הארץ.

ההמונים שגדשו את בית הכנסת על כל חדריו הסמוכים אשר לשם הועבר בשידור חי דרשות הרבים, ציינו כי שנה שעברה לא יכלו לצאת מביתם ביום זה ולא התקיימו כלל שיעורי תורה עקב התפשטות הנגיף, ובחסדי ה' יתברך זכינו השנה לחזור שוב ולקיים את סדרת שיעורי התורה ביום זה ללא הגבלות כלל לאחר שרוב המכריע מתושבי ארץ ישראל קיבלו שני מנות של חיסונים.

במהלך היום הופיעו שורה של גדולי תורה, פוסקי הלכות ותלמידי חכמים חשובים ובראשם הראש"ל הגר"י יוסף הרה"ר לישראל, הראש"ל הגר"ש עמאר רבה של ירושלים ולקראת סיום בשעת ערב, הופיע האדמו"ר מקאליב שליט"א שהשמיע דברות קודש כפי שהיה נוהג להשמיע סבו האדמו"ר זצוק"ל בימים אלו לעם ישראל.

בדבריו הביא את דברי סבו האדמו"ר זצ"ל שאמר כי עלינו לעשות כל מה שאפשר ע"מ להחזיר יהודים לחיק האמונה ולחיק התורה, שהם חיק החיים האמיתיים והערובה היחידה, שמאורעות השואה לא יחזרו שוב ח"ו. התעוררות לרגע שנוטעים ביהודי – נותנת אותותיה לדורות עולם.

האדמו"ר זצ"ל הביא את דברי הגמ' שהאמורא הקדוש רב אידי היה הולך שישה חודשים, וחוזר לביתו ו' חודשים, ולומד יום אחד. האדמו"ר החליט לכונן ימים של תורה עבור המוני בית ישראל, אחד הימים הבולטים בו במשך עשרות שנים מתקיים 'בר בי רב', הוא יום העצמאות. ביום זה יש חופשה לעובדים בארץ ישראל והמונים מנצלים אותו ליום שכולו תורה.

במשך כיובל שנים קיים רעיון מבורך זה. לעיתים נשא דברים האדמו"ר זצוק"ל ב-9 ישובים באותו יום! בכל מקום הוא דיבר, שר ועורר את הנאספים. קולו המיוחד המלא רגש עצום וכיסופין, כבש את הלבבות. מספר פעמים באותו יום הוא נאלץ להחליף את בגדיו מפני הזיעה.

דבריו הביאו להתעוררות רבה בכלל, ובפרט לעת סיום יום הלימוד כאשר הציבור נעמד על רגליו לקבלת עול מלכות שמים, ואמר "שמע ישראל" ברטט ובהתרגשות רבה מילה במילה ולאחר מכן שרו כולם יחד "שמע ישראל" בניגון שהלחין האדמו"ר מקאליב זצוק"ל לזכרם ולע"נ קדושי השואה הי"ד.

הרבנים בירכו וחיזקו את כל המסייעים בארגון יום "בר בי רב דחד יומא" אשר מזכים בו את הרבים כאשר אנשים העמלים לפרנסתם ונמצאים ביום חופש, מנצלים את זמנם בשיעורי תורה וכך בכל הארץ.

צילום: א. מיכאלי

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.