מתחזקים בהלכות שבת באשדוד

הגאון רבי דוד יוסף בעל ה"הלכה ברורה" בשיעור עיון בכולל "אורות חיים ומשה" במעמד האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו

הגאון רבי דוד יוסף בעל ה"הלכה ברורה", ראש הכולל להוראה ודיינות "יחוה דעת" וחבר מועצת חכמי התורה הגיע לעיר ומסר שיעור בעיון בפני אברכי הכוללים שע"י "אורות חיים ומשה" בראשותו של האדמו"ר בנש"ק הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שליט"א.

אברכי הכוללים התכנסו בהיכל הכולל הגדול, שם קיבלו את פניו נשיא הכולל האדמו"ר בנש"ק הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו שהגיע במיוחד להשתתף וכן ראשי הכוללים.

הגר"ד יוסף פתח בכבוד אכסניא על מסירותו הגדולה בעין טובה של הגר"ד פינטו למען האברכים בפרט ועולם התורה בכלל וידוע לכל, שאבי מורי מרן זצוק"ל היה מכבדו ומוקירו עד למאוד, תוך כדי שציין שכפי שידוע לו היטב במשך השנים שכאן בכולל האברכים משקיעים חזק בלימוד ההלכה וכידוע שעם השנים, זכו חלק נכבד מהאברכים לקבל תעודות "יורה יורה" מהרבנות הראשית.

במשך כשעה נשא ונתן בהלכות "מוקצה" על כל חלקיו וביאר את הגדרים בכלי שמלאכתו להיתר ומוקצה מחמת חיסרון כיס יחד כגון בתמונת קיר יוקרתית אם מותר לטלטלה בשבת.

בדבריו הביא ראשונים ואחרונים וציין את מסקנת ההלכה על פי דברי אביו מרן זצוק"ל ששוחח עימו בשעתו וחידש הלכות בענין מוקצה שיובאו בסדרת ספריו העתידים לצאת בקרוב "הלכה ברורה" בהלכות מוקצה.

כמו כן תיאר בפני האברכים את הדרך להורות הלכה למעשה מתוך עיון והחשיבות לחפש ולדקדק בספרי הראשונים וסיפר כי לא פעם כשהראה לאביו מרן זצוק"ל דיוק מן הראשונים שלא ראה קודם לכן, חזר בו בבחינת ומודים דרבנן – הני שבחייהו.

לקראת סיום השיעור, פנה לאברכים ואמר אשריכם שזכיתם אברכים יקרים השוקדים באוהלה של תורה, יש כאן בכולל תלמידי חכמים עצומים הגאון רבי ידידיה אסרף שגם אנו זוכים מידי פעם לשמוע משיעוריו בכולל, הגאון הדיין רבי ניסים עטיה שהוא דיין מומחה ומעל כולם מורינו ורבינו ועטרת ראשנו האדמו"ר הגה"צ רבי דוד חנניה פינטו, יהי רצון שתמשיכו מחיל אל חיל שתעלו מעלה מעלה במעלות התורה ויפוצו מעיינותיכם חוצה.

בצאתו מהבית מדרש ליווהו הגר"ד פינטו והאברכים עד למכוניתו כשהם נושאים ונותנים על הנאמר בשיעור תוך כדי שמודים לו על השיעור המעמיק והנפלא.

צילום: שוקי לרר

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.