עיריית אשקלון ל'חברת החשמל': לא נאפשר פריקה ואחסון של פטקוק בתחנת הכוח באשקלון

מבירור שערכו בעירייה עולה כי העבודות המבוקשות על ידי חברת החשמל עלולות ליצור מפגעים וסכנה הן לתושבי העיר והן לסביבה החופית

לאחרונה שלחה עיריית אשקלון מכתב ל'חברת החשמל' נגד כוונת החברה לבצע ניסוי פריקה ואחסון של 60,000 טון חומר מסוג פטקוק בתחנת הכוח רוטנברג שבאשקלון וזאת לצורך שינועו למפעל 'נשר' בצפון, כל זאת חלף הפריקה המתבצעת כיום בנמל אשדוד.

מבדיקה ראשונית שביצעה הוועדה המקומית מטעם העירייה, עולה כי השימוש המבוקש על ידי חברת החשמל, במסגרת הניסוי, עולה לכדי שימוש חורג וסטייה ניכרת מהוראות התכנית החלה על המקרקעין וככזה לא ניתן לבצעו במרחב התכנון של הוועדה המקומית אשקלון.

כידוע, הפעילות המותרת בשטחי תחנת הכוח רוטנברג הינה פריקה, שינוע וטיפול של פחם ושל אפר בלבד וזאת לצורך צורכי ייצור החשמל במפעל ולא לשימוש אחר.

בנוסף, בירור אותו ערכו העירייה, עם אנשי המקצוע של איגוד ערים לאיכות הסביבה נפת אשקלון והוועדה המקומית מלמד כי החומר המבוקש הינו דלק מוצק אשר שונה באופן מהותי מפחם וההבדל בין החומרים השונים מצריך קביעת הוראות מחייבות לטיפול ואחסון בחומר והשקעה בתשתיות נפרדות מאלו הקיימות במפעל הקיים.

חשוב מכך, עבודות הניסוי עלולות ליצור מפגעים וסכנה הן לתושבי העיר והן לסביבה החופית וזאת בהעדר הוראות מתאימות על פי התכנית החלה על המקרקעין. השוני בין החומרים בא לידי ביטוי אף בצורך בקבלת רישיון עסק נפרד אשר אינו כלול ברישיון עסק הקיים לייצור חשמל/תחנת כוח.

בהתאם לכל אלו, הודיעה העירייה לחברת החשמל כי לא תאפשר פעילות הכוללת פריקה ואחסון של פטקוק, כאמור, בתחום העיר אשקלון.

צילום: שוקי אמזלג

הוסף תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם.